Tym, którym się wydaje, że   "wystarczy słyszeć", zadajcie dwa bardzo konkretne pytania: czy wiedzą, czego  -  oraz  zwłaszcza   -  jak  słuchać...

 

Stefan Kutrzeba urodził się w 1946 roku w Kielcach. Studiował w PWSM (obecnie, Akademia  Muzyczna im. K. Szymanowskiego) w Katowicach pod kierunkiem Profesorów - Stefanii Allinówny, Marii Smyczyńskiej i Józefa Stompla (dyplom w 1969 roku); przez dwa lata doskonalił swe umiejętności u Prof. Karola Szafranka w Katowicach. Uczestniczył w kursie Prof. Tatiany Nikołajewej w Akademii Muzycznej im. F. Liszta w Weimarze oraz odbył staż pedagogiczny w Moskwie w  Konserwatorium P. Czajkowskiego.

 

 

Stefan Kutrzeba brał udział w Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1982) i Międzynarodowym Festiwalu im. Krystyny Jamroz (1995). Jako kameralista występował m. inn. z wieloma solistami polskimi i zagranicznymi, szczególnie - skrzypkami z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk w ramach Mattheisser Sommer Akademie (akompaniując w klasie Prof. Valerego Klimova w latach 1995 - 1999).

 

 

 

 

 

Działalność pedagogiczną Stefan Kutrzeba rozpoczął w 1969 w PSM I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach; w latach 1980 - 1988 był dyrektorem tej placówki. Od sierpnia 1988 prowadzi klasę fortepianu w Ylä-Satakunnan musiikkiopisto (College of Music) w Finlandii. Stefan Kutrzeba jest też autorem wielu publikacji z dziedziny metodyki nauczania gry na fortepianie; faktycznie - są one aktualnie jedynym dostępnym źródłem polskojęzycznej informacji o praktycznych sposobach korzystania z Metody Chopina w pracy nad techniką pianistyczną.

 

 

 

GSM:  + 358 44 270 75 19

Email: 

Internet: http://www.chopin. strefa.pl/

 

 

 

 

 

 

Stefan Kutrzeba koncertował w wielu miastach Polski oraz w Niemczech, Francji, Finlandii, Szwecji, Rumunii i na Węgrzech. Partnerowali mu dyrygenci: Karol Anbild, Klaus Börner, Igor Ciornei, Ewa Michnik, Tadeusz Chachaj, Zbigniew Goncerzewicz, Jan Wincenty Hawel, Szymon Kawalla, Tadeusz Komorowski, Stefan Strahl, Antoni Szafranek, Tomasz Szreder.

W 1982 dokonał prawykonania Koncertu fortepianowego Karola Anbilda.

 

 

 

Od roku 1995 datuje się intensywna działalność między-narodowa Stefana Kutrzeby: prowadzi kursy, seminaria, wykłady  (Polska, Niemcy, Finlandia, Francja, Litwa, Słowacja) związana z jego interpretacją Metody Chopina i systemu pedagogicznego Harry Neuhausa będącego szczególnym  rozwinięciem tej metody. Dzięki Internetowi działalność ta obejmuje w zasadzie wszystkie państwa, których obywatele mają dostęp do sieci. Wśród uczestników jego kursów i seminariów znajdują się liczni laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów  pianistycznych.

 

 

Podczas spotkania z nauczycielami fortepianu z regionu Podkarpacia; Rzeszów 2004.

 

 

 

Aktualizacja: 2010–05–12