.

Rzeszów 2011: jubileuszowo...!

 

       

 

Jubileuszowe, X Międzynarodowe Warsztaty Pianistyczne 'Idea-Obraz-Technika' im. Teodora Leszetyckiego w lipcu 2011 w Rzeszowie współorganizowały: ZSM Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie, Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego w Rzeszowie, Towarzystwo im. J. Hofmanna we Wrocławiu oraz Towarzystwo Muzyczne im. T. Leszetyckiego w Warszawie.

 

Warsztaty po raz kolejny objął Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Rzeszowa -

 

Szanowny Pan

 

Patronat organizacyjny także i w tym roku sprawowała znakomita rzeszowska Firma TABLITEK, wielką pomoc otrzymaliśmy z Estrady Rzeszowskiej, tradycyjnie też otoczyła nas opieką Pani Katarzyna Olesiak - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa. Patronat medialny sprawowały NOWINY, TVP-Rzeszów oraz POLSKIE RADIO-Rzeszów, finansowo zaś wsparły nas w miarę swoich możliwości Firmy POLFA i GREINPLAST.

 

WSZYSTKIM NASZYM PATRONOM i DOBROCZYŃCOM

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

 

Warsztaty przeprowadziliśmy w dniach 6 – 14 lipca 2011. W roku 2011 zajęcia kursowe oraz finałowy koncert solistów miały miejsce w budynku ZSM nr. 2 im. Wojciecha Kilara przy ul. Sobieskiego 15 w Rzeszowie. Próby do koncertu galowego oraz sam koncert miały miejsce w świeżo wyremontowanej sali Filharmonii Podkarpackiej.

 

  

Natalia Figiel, 6 Etiud Paganiniego-Liszta

Warsztaty-2011 zostały uroczyście otwarte o godz. 18.00 w czwartek - 7 lipca 2011 w auli ZSM nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Zebrani w auli uczestnicy, rodzice i pedagodzy zostali serdecznie powitani przez dr Marię Jędreas-Romankiewicz, dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. W. Kilara. Po gorących powitaniach i pozdrowieniach, w części muzycznej Inauguracji wystąpili: Natalia Figiel, studentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu – w jej wykonaniu usłyszeliśmy 6 Etiud Liszta-Paganiniego, Legendę oraz Poloneza D dur H. Wieniawskiego zagrali nasi mili goście – Anna Kaczmarek (stypendystka w Akademii  Muzycznej w Monachium) i Paweł Sobowiec (UMFC, Warszawa), a na zakończenie Hanna Pankova & Julia Bozhyk z Konserwatorium im. M. Łysenki we Lwowie zagrały Rapsodię zakarpacką  na 2 fortepiany.

 

Wykładowcami w roku 2011 byli: Olga Łazarska z Akademii Muzycznej w Krakowie, Stefan Kutrzeba z Ylä-Satakunnan College of Music (Finlandia), Hubert Rutkowski z Hochschule für Musik und Theater, Hamburg (Niemcy) i Michał Szczepański z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zajęcia  z improwizacji fortepianowej z elementami jazzu prowadziła  Katarzyna Stankowska z Wrocławia. Równolegle z Warsztatami dla pianistów, jak co roku, prowadzone było Seminarium Pedagogiczne dla nauczycieli fortepianu.  W jubileuszowych Warsztatach-2010 wzięli udział niżej wymienieni Uczestnicy:

 

Faisal Al-Bahairi, Kuwejt/Kuwejt

Olena Boczarska, Lwów/Ukraina

Julia Bozhyk, Lwów/Ukraina

Sabina Bury, Rzeszów

Dominika Czajkowska, Gdynia

Agnieszka Długołęcka, Opole

Barbara Doroszuk, Tarnów

Maria Ferenc, Wrocław

Natalia Figiel, Wrocław

Radosław Goździkowski, Konin

Marta Górska, Bielsk Podlaski

Olena Havyuk, Lwów/Ukraina

Chou Hsiao-Meng, Taiwan

Maurycy Huf, Bielawa/Wrocław

Małgorzata Indrzejczak, Łódź

Milena Jarońska, Wrocław

Michalina Knapik, Katowice

Maja Kaszyca, Łańcut

Samanta Kobak, Bystrzyca Kłodzka

Jan Kochmański, Rzeszów

Wiktor Kołodziejczyk, Tarnów

Klaudia Kudełko, Warszawa

Franciszek Kutrzeba, Uppsala/Szwecja

Diana Łania, Rzeszów

Piotr Łukaszczyk, Wrocław

Justyna Maciejewska, Opole

Jolanta Majkut, Łańcut

Andriy Makarevych, Lwów/Ukraina

Wiktor Marcinkowski, Wrocław

Julia Marczuk, Warszawa/Kraków

Daniel Miśko, Koło

Karol Mojsiewicz, Szczecin

Szymon Nehring, Kraków

Grzegorz Nowak, Kielce/Kraków

Alicja Oktabska, Kraków

Hanna Pankova, Lwów/Ukraina

Kinga Papciak, Białystok

Kornel Papciak, Białystok

Paulina Pawłowicz, Sokołów Małopolski

Eliza Pawłowska, Konin

Zuzanna Pietrzak, Łódź

Mateusz Podleśny, Kurikka/Finlandia

Justyna Proniewska, Białystok

Marek Rachwał, Rzeszów

Martyna Rodzeń, Rzeszów

Andżelika Skoczylas, Sokołów Małopolski

Paweł Sobowiec, Warszawa

Anna Sokołowska, Wrocław

Weronika Suszczyńska, Bialystok

Jagoda Szal, Rzeszów

Agata Szalast, Wrocław

Piotr Szalast, Wrocław

Mateusz Tomica, Katowice

Tomasz Zając, Gdynia M,

Krzysztof Zwoliński, Rzeszów

Laura Żybura, Kraków M,

 

 

Na „wieczną rzeczy pamiątkę” przypominamy...

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

 

§ 1. Uczestnicy niepełnoletni mogą przebywać na Warsztatach wyłącznie pod nadzorem jednego z Rodziców lub wyznaczonego przez Nich i pisemnie upoważnionego opiekuna.

 

§ 2. Młodzież w starszym wieku szkolnym (skończone 15 lat) może w wyjątkowych przypadkach uczestniczyć w Warsztatach samodzielnie na podstawie pisemnie wyrażonej  zgody Rodziców, którzy w taki sposób zobowiązują się też do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za swoje dziecko  podczas jego pobytu na kursie. Uczestnicy ci jednak  - podobnie, jak w latach ubiegłych - nie mają prawa opuszczać terenu Szkoły i/lub Domu Studenta bez uzyskania zgody jednej z niżej wymienionych osób: Olga Łazarska, Michał Szczepański, Hubert Rutkowski, Stefan Kutrzeba.

 

§ 3. Organizatorzy Warsztatów nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ewentualnych  szkód wyrządzonych komukolwiek przez Uczestników podczas trwania Warsztatów, jak również nie odpowiadają za ich bezpieczeństwo poza terenem, na którym odbywają się Warsztaty lub poza miejscem naszego zakwaterowania podczas pobytu w Rzeszowie. Pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą oni sami, a w przypadku ich niepełnoletniości - ich rodzice lub ustanowieni przez nich opiekunowie.

 

§ 4. Nasze Warsztaty nie są kolonią ani obozem szkolnym i z tej racji przepisy, które regulują życie kolonijne lub obozowe nie mają zastosowania w tym przypadku.

 

§ 5. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia oraz ważnych legitymacji szkolnych lub studenckich.

 

§ 6. Na terenie goszczącego nas Zespołu Szkół Muzycznych nr. 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie oraz w Domu Studenta Alchemik zobowiązani jesteśmy do przestrzegania odrębnych regulaminów obowiązujących w tych placówkach.  Uczestnicy zostaną zapoznani z ich ustaleniami podczas otwarcia Warsztatów w dniu 7 lipca 2011 w Auli ZSM nr. 2 w Rzeszowie przy ul. Sobieskiego 15 o godz. 10.30.

 

§ 7. We wszelkich możliwych i niemożliwych do przewidzenia sytuacjach wszyscy powinniśmy kierować się zwykłym zdrowym rozsądkiem, a szczególnie zasadą: nie czyń drugiemu - co Tobie niemiłe..! Generalnie: wszystkie sytuacje wątpliwe będą rozstrzygane zgodnie duchem i literą  obowiązującego w Polsce prawa.

 

 

W trakcie Warsztatów towarzyszyli nam:

 

Anna Brachman, Rybnik (nauczyciel)

Łukasz Chrzęszczyk, Warszawa (student UMFC)

Myroslav Drahan, Lwów/Ukraina (osoba towarzysząca)

Katarzyna Falana, Wrocław (nauczyciel)

Janina Gawron, Katowice (nauczyciel)

Mirosława Górska, Bielsk Podlaski (opiekun)

Katarzyna Indrzejczak, Łódź (opiekun)

Małgorzata Jarońska, Wrocław (opiekun)

Anna Kaczmarek, Monachium/Niemcy (solista - skrzypek)

Elżbieta Kołodziejczyk, Wrocław (opiekun)

Ewa Korbut-Papciak, Bielsk Podlaski (opiekun)

Joanna Makijonko, Ciechanów (nauczyciel)  
Magdalena Mojsiewicz, Szczecin(opiekun)

Monika Pietrzak, Łódź (opiekun)

Jolanta Proniewska, Łódź (opiekun)

Aleksandra Skotarek, Rybnik (nauczyciel)

Zuzanna Styczyńska, Łódź (uczestnik bierny)

Ewa Szalast, Wrocław (opiekun)

Anna Świętochowska, Białystok (nauczyciel)

Aliisa Toivonen, Kurikka/Finlandia (uczestnik bierny)

Anita Tokarczyk-Knapik, Katowice (opiekun)

Beata Tomica, Katowice (opiekun)   

 

 

Podczas pobytu w Rzeszowie byliśmy zakwaterowani w Domu Studenckim  Alchemik; śniadania i obiadokolacje były serwowane w bufecie studenckim znajdującym się w sąsiednim budynku. Miasteczko studenckie Politechniki zlokalizowane jest w pobliżu skrzyżowania ulic Podkarpackiej i Powstańców Warszawy. Dojazd ulicą Podkarpacką w kierunku Barwinka. Pierwsza boczna w lewo za tym skrzyżowaniem to ulica Poznańska, przy której znajduje się DS Alchemik. Wg map Google odległość między ZSM im. Kilara, a Alchemikiem – wynosi 3,8 km.

 

 

Oprócz komunikacji miejskiej oraz własnych samochodów, motocykli lub rowerów (linie 0, 3, 11, 15, 18, 23, 28, 30, 33, 36) pomocą służyły nam popularne rzeszowskie taksówki, Radio-Taxi Rzeszów:  17 862 2020

 

 

UWAGA!

 

1. Nikt nie zapomniał o zabraniu ręczników oraz środków higieny osobistej...!

2. W pierwszym dniu kursu, czyli 7-go lipca rano na portierni Szkoły był wyłożony grafik sal do ćwiczenia; począwszy też od 7-go lipca grafik był też dostępny od ok. godz 20-ej i można było rezerwować sale ćwiczeń na dzień następny. Uczestnicy w wieku do lat 12 mieli prawo do rezerwacji ćwiczeniówki codziennie na 2 godziny, uczestnikom starszym przysługiwało prawo zajmowania ćwiczeniowek przez 3 godziny dziennie, a klucze do sal były wydawane wyłącznie "pod zastaw" aktualnie ważnego dokumentu szkolnego.

 

 

UWAGA!

 

W czasie pobytu w Rzeszowie najczęściej dzwoniono do:

 

- p. Michała Szczepańskiego, 601 837 549

- p. Huberta Rutkowskiego, 886 677 479

- oraz do Stefana Kutrzeby, 790 561 583

 

W razie problemów z topografią Rzeszowa o pomoc proszono tzw. urodzonych Rzeszowiaków, czyli:

 

- p. Olgę Łazarską, 501 714 227

- i p. Bogumiła Sobotę, 513 013 111

Korzystano też z dwu innych przydatnych numerów telefonów:

 

- Sekretariatu ZSM nr 2 im. Kilara, 17 748 2990

- oraz Portierni DS Alchemik, 17 865 1544

 

Co do parkowania:

 

Rzeszów, prawdopodobnie, jest jedynym miastem w Polsce, w którym na wszystkich ulicach można parkować bezpłatnie. Wokół DS Alchemik nasi Uczestnicy i Goście mieli do dyspozycji w zasadzie nieograniczoną liczbę miejsc parkingowych; nie blokowano – w zasadzie nigdy – dróg  przeciwpożarowych...!

Zespół Szkół Muzycznych przy ul Sobieskiego 15 nie posiada własnego parkingu, jednak w czasie wakacji nie było większych kłopotów z parkowaniem w pobliżu: ulice Sobieskiego, Żeromskiego, Piłsudskiego oraz - szczególnie - parking Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, usytuowanego w bezpośredniej bliskości ZSM im Kilara przy placu Ofiar Getta nr 7, oferowały niekiedy kilka miejsc do parkowania...  Gorąco polecaliśmy link: mapy Google - Rzeszów

 

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii około 370 zdjęć autorstwa Pana Bogumiła Soboty. Fotografie te były „zdejmowane” w trakcie zajęć, koncertów i wycieczki.

 

Słowa głębokiej wdzięczności kierujemy zarówno do Pani Dyrektor Marii Romankiewicz, jak do Pani Katarzyny Olesiak – Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Rzeszowa, Pani prof. Marty Wierzbieniec – Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej, do Pana Bogumiła Soboty – Absolutnie DOBREGO DUCHA Warsztatów oraz Pani Jolanty Kulpińskiej, współwłaścicielki Restauracji & Klubu Muzycznego KLIMATY w Rzeszowie, jak również do Wszystkich Uczestników, Gości oraz Kadry pedagogicznej Warsztatów, a w tym do naszego Gościa Specjalnego – Pana Profesora Włodzimierza Obidowicza oraz do Pana Pawła Wakarecego, naszego wielokrotnego w przeszłości Uczestnika, który swoim wspaniałym występem w trakcie finałowego koncertu w sali Filharmonii artystycznie w wyjątkowo piękny sposób ukoronował nasz miły warsztatowy Jubileusz. Wszystkim solistom towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej pod – gościnnie – dyrekcją prof. Czesława Grabowskiego.

 

 

Z serdecznymi podziękowaniami, pozdrowieniami oraz – dla Wszystkich – Życzeniami wspaniałego pozawarsztatowego ROZWOJU!

               

-  Organizatorzy.

 

 

 

- nasz Patron organizacyjny!

 

Grafika

 

Aktualizacja: 27.1.2013.